Bảng ngọc AD mùa 8 mới cho Xạ Thủ - Ngọc tái tổ hợp

Bảng Ngọc AD mùa 8 mới 2018 dành cho xạ thủ, cách cộng Bảng Ngọc Bổ Trợ AD mùa 8 mới nhất, bảng bổ trợ AD mùa 8, Ngọc tái tổ hợp Ngọc Chuẩn Xác Ngọc Áp Đảo Ngọc Pháp Thuật Ngọc Kiên Định Ngọc Cảm Hứng

Ngọc Chuẩn Xác:

TĂNG ĐÒN ĐÁNH VÀ SÁT THƯƠNG LÂU DÀI

Sẵn Sàng Tấn Công - Tấn công một tướng 3 lần liên tiếp sẽ làm kẻ đó suy yếu, gây thêm sát thương và khiến kẻ đó chịu thêm sát thương từ mọi nguồn trong 6 giây.

Nhịp Độ Chết Người - 1.5 giây sau khi sát thương tướng địch, nhận thêm rất nhiều Tốc độ Đánh. Nhịp Độ Chết Người cho phép bạn tạm thời vượt qua giới hạn tốc độ đánh.

Bước Chân Thần Tốc - Tấn công và di chuyển tăng cộng dồn Tích Điện. Ở 100 điểm, đòn đánh kế tiếp hồi máu cho bạn và tăng thêm Tốc độ Di chuyển.

 

Ngọc cao cấp:
Chọn nhánh: HỒI MÁU VƯỢT TRỘI - Hồi máu phụ trội chuyển thành lá chắn.
Chọn nhánh: ĐẮC THẮNG - Tham gia hạ gục hồi 15% máu đã mất và cho thêm 25 vàng.
Chọn nhánh: HIỆN DIỆN TRÍ TUỆ - Trong 5 giây sau khi lên cấp hoặc hạ gục, các kỹ năng của bạn sẽ được hoàn trả tiêu hao.

Chọn nhánh: HUYỀN THOẠI: TỐC ĐỘ ĐÁNH - Hạ gục kẻ địch để nhận thêm vĩnh viễn Tốc độ Đánh.
Chọn nhánh: HUYỀN THOẠI: KHÁNG HIỆU ỨNG - Hạ gục kẻ địch để nhận thêm vĩnh viễn Kháng Hiệu ứng.
Chọn nhánh: HUYỀN THOẠI: HÚT MÁU - Hạ gục kẻ địch để nhận thêm vĩnh viễn Hút Máu.

NHÁT CHÉM ÂN HUỆ - Gây thêm sát thương lên tướng địch thấp máu.
ĐỐN HẠ - Gây thêm sát thương lên tướng có máu tối đa nhiều hơn bạn.
CHỐT CHẶN CUỐI CÙNG - Gây thêm sát thương lên tướng khi bạn thấp máu.

Reviews 6 votes