Bảng ngọc bổ trợ Tank mùa 8 Mới Nhất Ngọc tái tổ hợp

Bảng Ngọc Tank mùa 8 mới 2018 dành cho tank, cách cộng Bảng Ngọc Bổ Trợ Tank mùa 8 mới nhất, bảng bổ trợ Tank mùa 8, Ngọc tái tổ hợp Ngọc Chuẩn Xác Ngọc Áp Đảo Ngọc Pháp Thuật Ngọc Kiên Định Ngọc Cảm Hứng

Ngọc Kiên Định:

CHỐNG CHỊU VÀ KHỐNG CHẾ

Quyền Năng Bất Diệt - Mỗi 4 giây đòn đánh kế tiếp của bạn lên một tướng gây thêm sát thương phép, hồi máu cho bạn, và tăng vĩnh viễn Máu.

Dư Chấn - Sau khi bất động amột tướng địch, nhận thêm chống chịu rồi một lát sau gây sát thương thích ứng ra xung quanh.

Hộ Vệ - Hộ vệ đồng minh bạn dùng kỹ năng lên và những ai ở rất gần đó. Nếu bạn hoặc một đồng minh được hộ vệ chịu sát thương, cả hai được tăng tốc và có lá chắn.

 

Ngọc cao cấp:
Chọn nhánh: KIÊN CƯỜNG - Sau khi dùng Phép Bổ Trợ, nhận thêm Kháng Hiệu ứng và Kháng làm chậm trong 1 khoảng thời gian. Tăng kháng hiệu ứng và kháng làm chậm với mỗi phép bổ trợ đang hồi chiêu.
Chọn nhánh: TÀN PHÁ HỦY DIỆT - Tích tụ một đòn đánh cực mạnh lên trụ khi đứng gần nó.
Chọn nhánh: SUỐI NGUỒN SINH MỆNH - Hạn chế khả năng di chuyển của một tướng địch đánh dấu kẻ đó. Đồng minh của bạn được hồi máu khi tấn công tướng bị đánh dấu.

Chọn nhánh: MÌNH ĐỒNG DA SẮT - +5 Giáp. Hồi máu, tính cả hồi từ trang bị tiêu thụ, tạm thời tăng Giáp thêm 5%.
Chọn nhánh: ÁO CHOÀNG GƯƠNG - +5 Kháng Phép. Hồi máu, tính cả hồi từ trang bị tiêu thụ, tạm thời tăng Kháng Phép thêm 5%.
Chọn nhánh: KIỂM SOÁT ĐIỀU KIỆN - Sau 10 phút nhận thêm +8 Giáp và +8 Kháng Phép và tăng tổng Giáp và Kháng Phép thêm 5%.

LAN TRÀN - Nhận thêm máu vĩnh viễn khi có lính hoặc quái chết gần bạn.
TIẾP SỨC - Hồi máu và lá chắn mạnh hơn 5% và tăng thêm 10% trên mục tiêu thấp máu.
NGỌN GIÓ THỨ HAI - Sau khi chịu sát thương từ tướng địch, hồi lại một phần máu đã mất theo thời gian.

Reviews 9 votes