DỒN SÁT THƯƠNG VÀ TIẾP CẬN MỤC TIÊU

Sốc Điện - 3 kỹ năng hoặc đòn đánh riêng biệt trúng một tướng trong vòng 3 giây gây thêm sát thương thích ứng.

Thú Săn Mồi - Thêm hiệu ứng kích hoạt cho giày giúp tăng mạnh Tốc độ Di chuyển và đòn đánh hoặc phép kế tiếp của bạn gây thêm sát thương thích ứng.

Thu Thập Hắc Ám - Tướng, quái to, và lính to để lại linh hồn khi chết. Thu thập linh hồn để hấp thụ chúng và gây thêm sát thương thích ứng ở đòn đánh kế tiếp dựa trên tổng linh hồn thu thập được.

 

Ngọc cao cấp:

Nhánh: PHÁT BẮN ĐƠN GIẢN - Gây thêm sát thương chuẩn lên kẻ địch bị hạn chế di chuyển hoặc hành động

Nhánh: VỊ MÁU - Hồi máu khi bạn gây sát thương một tướng địch.
Nhánh: TÁC ĐỘNG BẤT CHỢT - Tăng mạnh Sát lực và Xuyên Kháng phép sau khi dùng lướt, nhảy, tốc biến, dịch chuyển hoặc khi thoáng tàng hình.

Nhánh: MẮT THÂY MA - Sau khi phá một mắt địch, một Mắt Thây Ma mọc lên thế chỗ. Khi mắt của bạn hết thời gian tồn tại, chúng cũng mọc thành lại Mắt Thây Ma
Nhánh: PORO CẢNH GIỚI - Khi bạn đi vào bụi cỏ, một chú Poro xuất hiện. Nó sẽ ở lại đó để cho bạn tầm nhìn
Nhánh: THU THẬP CHIẾN TÍCH - Thu được nhãn cầu khi tham gia hạ gục tướng và phá mắt. Nhận được vĩnh viễn SMCK hoặc SMPT thích ứng với mỗi nhãn cầu có được sau khi hoàn thành quá trình thu thập

THỢ SĂN THAM LAM - Tham gia hạ gục duy nhất tăng vĩnh viễn hút máu phép.
THỢ SĂN TÀI TÌNH - Tham gia hạ gục duy nhất tăng vĩnh viễn Giảm Hồi chiêu Trang bị Kích hoạt(Tính cả Phụ Kiện)
THỢ SĂN TÀN NHẪN - Hạ gục tướng duy nhất cho vĩnh viễn Tốc độ Di chuyển ngoài giao tranh. 

" /> DỒN SÁT THƯƠNG VÀ TIẾP CẬN MỤC TIÊU

Sốc Điện - 3 kỹ năng hoặc đòn đánh riêng biệt trúng một tướng trong vòng 3 giây gây thêm sát thương thích ứng.

Thú Săn Mồi - Thêm hiệu ứng kích hoạt cho giày giúp tăng mạnh Tốc độ Di chuyển và đòn đánh hoặc phép kế tiếp của bạn gây thêm sát thương thích ứng.

Thu Thập Hắc Ám - Tướng, quái to, và lính to để lại linh hồn khi chết. Thu thập linh hồn để hấp thụ chúng và gây thêm sát thương thích ứng ở đòn đánh kế tiếp dựa trên tổng linh hồn thu thập được.

 

Ngọc cao cấp:

Nhánh: PHÁT BẮN ĐƠN GIẢN - Gây thêm sát thương chuẩn lên kẻ địch bị hạn chế di chuyển hoặc hành động

Nhánh: VỊ MÁU - Hồi máu khi bạn gây sát thương một tướng địch.
Nhánh: TÁC ĐỘNG BẤT CHỢT - Tăng mạnh Sát lực và Xuyên Kháng phép sau khi dùng lướt, nhảy, tốc biến, dịch chuyển hoặc khi thoáng tàng hình.

Nhánh: MẮT THÂY MA - Sau khi phá một mắt địch, một Mắt Thây Ma mọc lên thế chỗ. Khi mắt của bạn hết thời gian tồn tại, chúng cũng mọc thành lại Mắt Thây Ma
Nhánh: PORO CẢNH GIỚI - Khi bạn đi vào bụi cỏ, một chú Poro xuất hiện. Nó sẽ ở lại đó để cho bạn tầm nhìn
Nhánh: THU THẬP CHIẾN TÍCH - Thu được nhãn cầu khi tham gia hạ gục tướng và phá mắt. Nhận được vĩnh viễn SMCK hoặc SMPT thích ứng với mỗi nhãn cầu có được sau khi hoàn thành quá trình thu thập

THỢ SĂN THAM LAM - Tham gia hạ gục duy nhất tăng vĩnh viễn hút máu phép.
THỢ SĂN TÀI TÌNH - Tham gia hạ gục duy nhất tăng vĩnh viễn Giảm Hồi chiêu Trang bị Kích hoạt(Tính cả Phụ Kiện)
THỢ SĂN TÀN NHẪN - Hạ gục tướng duy nhất cho vĩnh viễn Tốc độ Di chuyển ngoài giao tranh. 

" />

Hướng dẫn Ngọc bổ trợ mùa 8 mới - Ngọc Áp Đảo

DỒN SÁT THƯƠNG VÀ TIẾP CẬN MỤC TIÊU

Sốc Điện - 3 kỹ năng hoặc đòn đánh riêng biệt trúng một tướng trong vòng 3 giây gây thêm sát thương thích ứng.

Thú Săn Mồi - Thêm hiệu ứng kích hoạt cho giày giúp tăng mạnh Tốc độ Di chuyển và đòn đánh hoặc phép kế tiếp của bạn gây thêm sát thương thích ứng.

Thu Thập Hắc Ám - Tướng, quái to, và lính to để lại linh hồn khi chết. Thu thập linh hồn để hấp thụ chúng và gây thêm sát thương thích ứng ở đòn đánh kế tiếp dựa trên tổng linh hồn thu thập được.

 

Ngọc cao cấp:

Nhánh: PHÁT BẮN ĐƠN GIẢN - Gây thêm sát thương chuẩn lên kẻ địch bị hạn chế di chuyển hoặc hành động

Nhánh: VỊ MÁU - Hồi máu khi bạn gây sát thương một tướng địch.
Nhánh: TÁC ĐỘNG BẤT CHỢT - Tăng mạnh Sát lực và Xuyên Kháng phép sau khi dùng lướt, nhảy, tốc biến, dịch chuyển hoặc khi thoáng tàng hình.

Nhánh: MẮT THÂY MA - Sau khi phá một mắt địch, một Mắt Thây Ma mọc lên thế chỗ. Khi mắt của bạn hết thời gian tồn tại, chúng cũng mọc thành lại Mắt Thây Ma
Nhánh: PORO CẢNH GIỚI - Khi bạn đi vào bụi cỏ, một chú Poro xuất hiện. Nó sẽ ở lại đó để cho bạn tầm nhìn
Nhánh: THU THẬP CHIẾN TÍCH - Thu được nhãn cầu khi tham gia hạ gục tướng và phá mắt. Nhận được vĩnh viễn SMCK hoặc SMPT thích ứng với mỗi nhãn cầu có được sau khi hoàn thành quá trình thu thập

THỢ SĂN THAM LAM - Tham gia hạ gục duy nhất tăng vĩnh viễn hút máu phép.
THỢ SĂN TÀI TÌNH - Tham gia hạ gục duy nhất tăng vĩnh viễn Giảm Hồi chiêu Trang bị Kích hoạt(Tính cả Phụ Kiện)
THỢ SĂN TÀN NHẪN - Hạ gục tướng duy nhất cho vĩnh viễn Tốc độ Di chuyển ngoài giao tranh. 

Reviews 6 votes